Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями АТ «ДІГ»

Шановний акціонер!

Загальними зборами акціонерів АТ «ДІГ» (далі – Товариство), які відбулися 03 грудня 2017 року, було прийнято рішення направити 997,5 тис. грн. на виплату дивідендів.
Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 18.12.2017. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 665,0 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 18.12.2017. Виплата дивідендів здійснюється у строк з 19 грудня 2017 року до 03 червня 2018 року.
Загальними зборами встановлено наступний порядок виплати дивідендів:
– виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;
– виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів;
– у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України;
– дивіденди, невиплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;
– витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.
Для отримання дивідендів необхідно надати на адресу Товариства:
– Заяву про виплату;
– Копію сторінок (не пустих) паспорта – засвідчених підписом акціонера;
– Копію картки платника податків або іншого документа про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків – засвідчених підписом акціонера.
З питань  виплати дивідендів звертатися за  місцезнаходженням Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, 3, оф. 14, тел. (0612) 28-74-47), відповідальна особа – ­­­­­­­­­­­­ Кац О.О.

Меню