Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 19.04.2017

Загальними зборами АТ «ДIГ», які відбулися 18.04.2017 (протокол №б/н), було прийнято рішення про припинення з 18 квiтня 2017 р. повноважень Ревізора АТ «ДIГ» Столяренко Світлани Олексіївни у зв’язку iз закiнченням строку на який її було обрано, акціями Товариства не володіє, перебувала на посадi з 30.03.2013 по 18.04.2017, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами АТ «ДIГ», які відбулися 18.04.2017 (протокол №б/н), було прийнято рішення про обрання з 19 квiтня 2017 р. Ревізором АТ «ДIГ» Чернiкову Тетяну Анатоліївну строком на три роки. Чернiкова Т.А. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п’яти років займає посаду провідного економіста, головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Дирекція
19.04.2017

Меню