Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Загальними зборами акціонерів АТ «ДІГ» (далі – Товариство) було прийнято рішення виплатити дивіденди. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів – 22 квітня 2018 р.; дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 10 травня 2018 р.; розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів – 1 395 тис. грн.; строк виплати дивідендів – з 11 травня 2018 р. до 22 жовтня 2018 р.; спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам; порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі.

З питань виплати дивідендів звертатися за місцезнаходженням Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, 3, оф. 14, тел. (0612) 28-74-47), відповідальна особа – Кац О.О.

Меню