Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Загальними зборами АТ «ДIГ», які відбулися 22.04.2018 (протокол №б/н), було прийнято рішення про дострокове припинення з 22 квiтня 2018 р. повноважень Ревізора АТ «ДIГ» Чернiкової Тетяни Анатоліївни за її згодою, акціями Товариства не володіє, перебувала на посадi з 19.04.2017 по 22.04.2018, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальними зборами АТ «ДIГ», які відбулися 22.04.2018 (протокол №б/н), було прийнято рішення про обрання з 23 квiтня 2018 р. Ревізором АТ «ДIГ» Писаченко Леоніда Петровича строком на три роки. Писаченко Л.П. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п’яти років займав посади: завідувач юридичного відділу, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Дирекція

24.04.2018

Меню