Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повноваження заступника директора АТ «ДIГ» Бочарова Михайла Костянтиновича (згода на розкриття паспортних даних відсутня) припинено з 07.05.2018 в з зв’язку з його смертю (підстава для припинення повноважень – смерть особи). Частка, якою володіла особа в статутному капіталі емітента – 20%. Перебував на посаді 14 р. 7 міс., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не призначено (не обрано).

Дирекція

11.05.2018

Меню