Електроустаткування для модернізації дугової печі

У рамках модернізації дугової печі пропонуємо розробку та використання апаратури управління положенням електродів (далі за текстом «апаратура»). Апаратура побудована на сучасній елементній базі з урахуванням вимог надійності, ергономіки та інженерної психології; дозволяє досягти стабільної безаварійної роботи, а також підвищити точність керування процесом плавки.

Як основу апаратури пропонується використовувати промисловий логічний контролер, який за заданим алгоритмом здійснюватиме автоматичне регулювання положення електродів. Замінити існуючі двигуни постійного струму на асинхронні із короткозамкненим ротором. Електродвигуни з КЗ ротором значно дешевші за двигуни постійного струму і, крім того, це дозволить підвищити надійність усієї системи та знизити час і витрати на обслуговування. Управління напрямком та швидкістю обертання електродвигунів здійснюватиметься за допомогою перетворювачів частоти. Застосування перетворювачів частоти дозволить досягти плавності регулювання за нормальної роботи, а за аварійних ситуаціях – прискорити реакцію системи.

Як вимірювальні елементи пропонується використовувати шинні трансформатори струму (0..5000А). Струм у кожній фазі безперервно вимірюється промисловим логічним контролером. При зменшенні або відсутності струму контролер дає сигнал на опускання електродів і, відповідно, зі збільшенням значення струму – дає сигнал на підняття електрода. Управління здійснюється незалежно кожного каналу.

В апаратурі передбачено резервний перетворювач частоти, а для оперативної комутації з двигуном передбачені кулачкові перемикачі. Таким чином, стане можливим підключення будь-якого двигуна до будь-якого з перетворювачів частоти.

Управління та контроль параметрів роботи апаратури здійснюється за допомогою графічної сенсорної панелі оператора, кнопок та світлодіодних індикаторів, розташованих на дверях шафи. Крім того, можна передбачити винесений пульт дистанційного керування.