Стаття, в якій показано необхідність компенсації реактивної потужності (КРМ) у шахтній підземній системі електропостачання (ПСЕС) із напругою 6–10 кВ”]

Сформульовано основні вимоги, необхідні для створення різних типів установок конденсаторних високовольтних рудничних, і побудови на їх основі оптимальної системи КРМ в ПСЕС шахти. Розглянуто конструктивні особливості створених АТ «ДІГ» рудничних конденсаторних установок типу УКРВ із вбудованим вакуумним контактором. Наведено структурно-функціональну схему УКРВ (виконання «К»), технічні характеристики та принцип роботи.
Ключові слова: компенсація реактивної потужності, підземна система електропостачання, конденсаційна установка, основні бачення вимог, структурно-функціональна схема, технічні дані, принцип роботи.